Cena nejčastějších geodetických prací

Cena je do začné míry individuální, záleží na rozsahu, obtížnosti a tedy i časové náročnosti provedené práce. Například při měření je pracnost ovlivněna přístupností, členitostí terénu, svažitostí ... atd.

Orientační ceník pro geometrické plány, vytyčení hranice pozemku a zajištění informací z KN
Položka Výkon Měrná jednotka (MJ) Cena Kč včetně DPH 21%
240 01 GP na stavbu uvnitř pozemku nabyvatel 6 000--8 000
240 03 GP na ostatní stavby nabyvatel 8 000--10 000
240 04 GP na oddělení části pozemku 100 m nové hranice 6 000--8 000
240 06 GP na vyznačení věcného břemene 100 m trasy 5 000--6 600
240 08 vytyčení hranice pozemku do 100 m 8 000--10 000
240 08 vytyčení hranice pozemku 100 m až 200 m 10 000--13 000
240 08 vytyčení hranice pozemku 200 m až 300 m 13 000--16 000
240 11 osazení plastového mezníku mezník 300
240 12 ostatní nespecifikované výkony skutečná hodina 800
610 01 kopie GP při vyhotovení A4 30
610 02 kopie archivovaného GP GP 100--200