Cena nejčastějších geodetických prací

Cena je do začné míry individuální, záleží na rozsahu, obtížnosti a tedy i časové náročnosti provedené práce. Například při měření je pracnost ovlivněna přístupností, členitostí terénu, svažitostí ... atd.

Orientační ceník pro geometrické plány, vytyčení hranice pozemku a zajištění informací z KN
Položka Výkon Měrná jednotka (MJ) Cena Kč včetně DPH 21%
240 01 GP na stavbu uvnitř pozemku nabyvatel 7 300--9 700
240 03 GP na ostatní stavby nabyvatel 9 700--12 100
240 04 GP na oddělení části pozemku 100 m nové hranice 8 500--11 900
240 06 GP na vyznačení věcného břemene 100 m trasy 6 000
240 08 vytyčení hranice pozemku do 100 m 8 500--12 100
240 10 vytyčení rodinného domu nabyvatel 6050
240 11 osazení plastového mezníku mezník 300
240 12 ostatní nespecifikované výkony skutečná hodina 800
391 01 zaměření MP, inženýrské sítě nabyvatel 6 100--7 300
610 01 kopie GP při vyhotovení A4 60
610 02 kopie archivovaného GP A3 150