Kdo jsme

Jsme geodetická firma s dlouholetou zkušeností. Dokážeme pomoci i Vám.

Firma vznikla na konci roku 2005 oddělením z akciové společnosti Geodézie ČS a.s. navazuje tedy na její dlouholetou tradici v oblasti geodetických prací a to již od roku 1992. Můžeme tedy nabídnout kvalitní prověřené práce v oblasti katastru nemovitostí a inženýrské geodézie.

Předmětem naší činnosti je především:

 • zeměměřičství
 • geometrické plány, mapové podklady
 • zaměřování staveb, pozemků a inženýrských sítí

Měření provádíme v celostátním systému JTSK. Naše firma je známa svou precizností.

Naše služby

Vytyčení vlastnických hranic pozemku

Potřebujete-li vědět, kde se nachází Váš pozemek. Více na samostatné stránce.

Rozdělení pozemku se zákresem do Katastru nemovitostí (KN)

Potřebujete-li rozdělit pozemek např. při dědickém řízení, koupi, prodeji, či směně pozemku.

Vyhotovení Geometrického plánu (GP) pro zákres nemovitosti do KN

Geometrický plán je nezbytný předložit stavebnímu úřadu při kolaudaci stavby.

Zákres věcných břemen do KN

Potřebujete-li zakreslit do KN např. věcné břemeno pro vstup na pozemek nebo potřebuje-li správce inženýrských sítí vytvořit věcné břemeno k síti vedoucí na cizím pozemku.

Inženýrské sítě
 • Měření mapových podkladů pro projektování IS, včetně zákresu aktuální katastrální mapy.
 • Vytyčení projektované trasy IS.
 • Zaměření skutečného provedení IS (elektřina, plyn, voda, kanalizace, telefon) dle požadovaných norem ČSN, včetně zákresu do katastrální mapy.
 • Zákres trasy IS do KN.
Stavební práce
 • Budování polohových i výškových vytyčovacích sítí metodou postprocessing GNSS.
 • Veškeré vytyčovací práce při přípravě a průběhu staveb.
 • Kontrolní měření staveb a jejich částí.
 • Geodetická dokumentace skutečného provedení staveb.
 • Zaměřování a výpočty kubatur.
 • Sledování a vyhodnocení polohových a výškových posunů stavebních objektů.
 • Vyhodnocení odchylek projektu od skutečného stavu.
Mapové podklady

Zpracování map či jiných plánů v digitálním vektorovém formátu.

 • Technické mapy závodu, dálnic, areálů
 • Tématické mapy měst a obcí
 • Mapové podklady velkých měřítek pro projektování zahrad (měříme i lavičky, odpadkové koše, stromy, keře a jiné drobné objekty)
 • Jiné mapové podklady dle speciálních požadavků zadavatelem.

Naše působnost

Naše firma je pro vás k dispozici na dvou pobočkách umístěných do měst Litoměřice a Štětí. Naši činnost poskytujeme především, nikoliv však pouze, v Ústeckém kraji. Není problém nabídnout služby kdekoliv po České republice s vědomím existence vedlejších nákladů na dopravu a případně vícedenní pobyt, které se musí promítnou do ceny našich služeb. Troufáme si tvrdit, že mnoho obcí v Ústeckém kraji známe za ta dlouhá léta našeho působení velmi dobře.

Mapa Ústeckého kraje s našimi pobačkami.

Kontaktujte nás

pracoviště Litoměřice:
Osvobození 589/8, 412 01, Litoměřice

pracoviště Štětí:
Družstevní 764, 411 08, Štětí

pracoviště Litoměřice:
604 295 704

pracoviště Štětí:
416 812 564

Litoměřice:
info@geodezie.lt

Štětí:
steti@geodezie.lt